Mācāmies citādāk

Ventspils 4.vidusskolā

Apetīte rodas ēdot

Mūsu skola kļuva par sadarbības partneri jauniešu neformālai grupai Jaunais ritms, lai viņiem palīdzētu realizēt projektu “Apetīte rodas ēdot”

Projekts tika organizēts ES programmas „Jaunatnes darbībā” 1.2 apakšprogrammas „Jauniešu iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējais finansējums bija 5018 EUR, no kuriem 4088 EUR bija Eiropas Savienības sniegtais finansējums.

Projekta laiks: no 2013. gada 08.februāra līdz 2013. gada 12. maijam

Jaunā ritma jaunieši: Signe Mežniece, Lauris Mednieks, Armands Astukevičs, Emīls Anškens un Judīte Petroviča

Projekta atbalsta persona Kristīne Kornijanova

Projekta mērķi:

  • veicināt jauniešu atbildību par norisēm savā tuvākajā apkaimē un valstī kopumā;
  • veicināt jauniešu aktivitāti un līdzdalību jauniešu sabiedriskās dzīves organizēšanā;
  • sniegt iespēju dalībniekiem izvērtēt savas personīgās vērtības, apzināties savus iekšējos resursus;
  • dalīties ar radošām idejām pasākumu rīkošanai;
  • pilnveidot dalībnieku kompetences, lai viņi spētu realizēt savas pasākumu idejas.

Projektā:

  1. 25 jaunieši piedalījās 2 daļu apmācības kursā par to, kā vairot sociālo aktivitāti un rīkot pasākumus. Apmācību kursa pirmā daļa notiks 2013. gada 22. – 24. februārī Ventspils novadā, viesu namā „Dekšņi”, otrā daļa notika 2013. gada 23. martā Ventspils 4. vidusskolā
  2. Jaunieši tika sadalīti grupās, kur katra saņēma savu tēmu (“Jaunietis-noziedzības apkarotājs”, “Jaunietis-uzņēmējs”, “Jaunietis-apmācītājs”, “Zaļais jaunietis”, “Jaunietis politikā”) un savus īpašos priekšmetus(43 kastes, 27 spilveni, 1026 knaģi, 56 spaiņi, 33 bumbas), lai izveidotu pasākumu kādi sabiedrības grupai.
  3. Darbs pie pasākumu plānošana, rīkošana un izvērtēšana.

Apetite

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s