Mācāmies citādāk

Ventspils 4.vidusskolā

Debates 2014.2015

2014./2015.m.g. rezolūcijas:

1. Vai Latvijā pastāv dzimumu līdztiesība

2. Debašu darbnīca 2.0 (18.10.2014., Dobele)

Vieglo automašīnu vadītājiem, kuri pārvietojas vieni paši ir/nav jāpiemēro sods

3. Latvijas iedzīvotāju darbs ārzemēs veicina Latvijas attīstību

4. 2014. gada rudens sezonas reģionālā debate (28.11.2014., Liepāja):
Valsts un sabiedrības atbalsts vietējiem ražotājiem veicinās Latvijas ekonomisko un sociālo izaugsmi

20141128_123215

5. Latvijai jāpiedalās EXPO izstādē

6. Vispārizglītojošās skolas, kurās mācās mazāk par 100 bērniem, ir jāslēdz

7. 2015. gada pavasara sezonas reģionālā debate (28.02.2015., Liepāja):

Vārda un preses brīvības ierobežošana masu mēdijos ir pieļaujama sabiedrības drošības nolūkos

20150228_100206

8. 2015. gada pavasara sezonas nacionālā debate (11.04.2015., Iecava):

Latvijas sabiedrība ir/nav ieguvēja no ES Padomes prezidentūras

9. Godīguma trūkums skolā grauj/negrauj izglītības kvalitāti

20150430_125353