Mācāmies citādāk

Ventspils 4.vidusskolā

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

 

IAC_US_logo

Izglītības attīstības centra (IAC) projekts

“Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”

Projektu atbalsta ASV vēstniecība

Laiks: 2017. gada oktobris – 2019. gada februāris

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību.

Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos 16 pilotskolās un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā semināru ciklos:

I: Projekta Medijpratības programmas apguves pirmais  seminārs  notika no 1. līdz 3. februārim Siguldā. Trīs dienu semināra gaitā dalībnieki domāja par dažādiem medijpratības jautājumiem, tikās ar pieaicinātiem jomas speciālistiem un pat skatījās mākslas fimu par mediju darbu.

Projekta turpinājums risināsies projekta skolās, aprobējot praksē seminārā gūtās idejas un iepazīstinot kolēģus ar medijpratības saturu un metodiskajām pieejām mediju satura veidošanā un kritiskā vērtēšanā.


II: Aprīlī projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” dalībskolu komandas pulcējās uz reģionālajiem semināriem Rīgā, Līvānos un Gulbenē. Semināru mērķis bija analizēt medijpratības programmas aprobācijas gaitu skolās, kā arī apgūt jaunas programmas tēmas. Mūsu komanda devās uz Rīgu, 2018. gada 5. aprīlī.

dsc-9265


III: 2018.gada augustā un septembrī medijpratības semināri notika visos Latvijas reģionos. To mērķis bija iepazīstināt ar projektā sagatavoto medijpratības programmu un tās aprobācijas pieredzi pedagogus, kuri nav iesaistīti projektā “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. 

(Pārpublicēts no iac.edu.lv) 2018. gada 21. augustā Ventspils 4. vidusskolā notika divu projekta pilotskolu – Ventspils 4. vidusskolas un Tukuma 2. vidusskolas organizēts pieredzes seminārs. Pasākuma koordinatore Kristīne Kornijanova (Ventspils 4.vidusskola) ar gandarījumu atzina, ka medijpratības tematika likusies interesanta plašam pedagogu lokam. Seminārā piedalījās 45 dalībnieki no 20 izglītības iestādēm – Zūru pamatskolas, Zemgales vidusskolas, Ventspils Jaunrades nama, Ventspils 6.vidusskolas, Ventspils 3.vidusskolas, Ventspils 2.vidusskolas, Ventspils 1.vidusskolas, Tumes vidusskolas, Tukuma vakara un neklātienes vidusskolas, Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskolas, Tukuma 3. vidusskolas, Puzes pamatskolas, Jaunpils vidusskolas, Irlavas vidusskolas, Lapmežciema pamatskolas, Džūkstes pamatskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Pūres pamatskolas.

Ievaddaļā IAC direktore Iveta Vērse un projekta eksperte Ingūna Irbīte iepazīstināja ar medijpratības būtību un aktualitāti, kā arī informēja par projekta pasākumiem un materiāliem, kas pieejami plašākam pedagogu lokam.

Tukuma 2.vidusskolas komanda Anita Locāne, Skaidrīte Prancāne, Egita Antone un Saiva Jansone vadīja nodarbības par vizuālo lasītprasmi. Dalībnieki diskutēja par vizuālu vēstījumu uztveres īpatnībām, fotogrāfijās izmantotiem manipulatīviem paņēmieniem, kā arī trenējas atpazīt maldinošus attēlus. Radoši risinājumi un netradicionālas pieejas tika piedāvātas aktivitātē “Kas notiek šajā attēlā?”. Ventspils 4.vidusskolas komanda dalījās pieredzē par medijpratības programmas materiālu aprobāciju dažādos mācību priekšmetos un skolēnu vecumposmos. Kristīne Kornijanova akcentēja, ka liela problēma ir jauniešu ierobežotā informatīvā telpa. Jauniešu vēlmi patērēt kvalitatīvu mediju saturu var sekmēt mācību formu dažādošana, diskusijas par aktuāliem jautājumiem, tehnoloģiju rīku izmantošana. “Neviens no mums neiet uz veikalu ar domu “vēlos vissliktāko ēdienu”, kādēļ gan mediju “ēdienkartē” izvēlamies nekvalitatīvu piedāvājumu”. Skolotāja Laila Freiberga dalījās pieredzē par medijpratības rīku izmantošanu angļu valodas stundās, piemēram, angļu valodā rakstošu mediju portālu satura izvērtēšanu atbilstoši labas ziņas kritērijiem. Skolotāja Baiba Millere savā audzināmajā klasē ieviesusi tradīciju katru nedēļu pārrunāt aktuālākos notikumus novadā, Latvijā un pasaulē. Prieks, ka līdz ar to diskusijas par aktualitātēm kļuvušas iecienītas arī skolēnu ģimenēs.

Seminārā uzstājās arī laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” galvenā redaktore un Latvijas Žurnālistu asociācijas vadītāja Ivonna Plaude. Viņa raksturoja reģionālo mediju darba specifiku, iezīmēja, kā mediju lietošanas ieradumu maiņa ietekmējusi vietējo izdevumu situāciju un uzsvēra žurnālista brīvības un neatkarības nozīmi.

Semināra izvērtējumos dalībnieki rakstīja – izcils jaunā mācību gada iesākums; apjomīga informācija, reāli izmantojami izdales materiāli un krietna “porcija” līdz šim nezināmu mācību metožu; noderēs gan klases audzināšanā, gan kā priekšmeta skolotājai; visvairāk pārliecināja projekta dalībnieču degsme un optimisms; kvalitatīvs pasākums, vērtēju to ar 10 ballēm; daudz ieguvu ne tikai kā skolotāja, bet arī kā mamma, jo ģimenē ir pusaudzis; iegūtos materiālus izmantošu skolas e-avīzes veidošanā un darbā ar žurnālistikas pulciņa dalībniekiem.


IV: 2018. gada 1. – 3. novembrī, Siguldā ieejam projekta finiša taisnē – pēdējais seminārs!  3 dienas kopā ar 15 Latvijas skolām apgūstam jaunus aprobācijas materiālus, klausāmies dažādus jomas speciālistus:
prof. Sandru Veinbergu,
Valsts kancelejas darbinieku Kasparu Ozoliņu,
KM mediju eksperti Klintu Ločmeli,
LSM.lv galveno redaktori Martu Ceravu un
sporta žurnālistu Armandu Tripānu.
Sekmīgi dalāmies arī ar savu pieredzes stāstu! 


V: MP noslēguma konference – 21. februārī!


Par IAC medijpratības programmu un mācību materiāliem lasiet arī profesionālajā laikrakstā “Izglītība un Kultūra”

 

 

 

 

 

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s