Mācāmies citādāk

Ventspils 4.vidusskolā

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

„Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

Šis ir Izglītības attīstības centra projekts, sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā.

Projekta laiks: no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim.

Projekta komanda: Dagnija Gromova, Kristīne Kornijanova, Baiba Millere un Līga Taubere.

Projektā:

  1. Skolas komandām vairākos semināros ir iespēja apgūt globālās izglītības būtību, vēsturi, pamattēmas (globalizācija, ilgtspējīga attīstība, dažādība starpkultūru aspektā, taisnīgums, starptautiskā drošība, ilgtspējīga attīstība un savstarpējā mijiedarbība), kā arī metodes šo tēmu pasniegšanai;
  2. Iegūtās zināšanas un prasmes pedagogi aprobē mācību stundās un ārpusklases pasākumos, dalīsies ar tām savā skolā un reģionā, iesaistot vietējo sabiedrību, tādējādi veicinot sabiedrības, īpaši jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām. Aprobācijā gūtajām atklāsmēm jākļūst par atgriezenisko saiti projekta rīkotājiem.

VAIRĀK –  http://www.globalaizglitiba.lv/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s